dimarts, 21 de juliol de 2009

Èxit de públic en la presentació informativa a Cardedeu

El dimecres la Sala de les Columnes estava plena i cinc representants de la plataforma van explicar el projecte de kàrting, els arguments principals per a oposar-s'hi i les gestions que està realitzant la plataforma.

El Circuit Internacional de Kàrting ocuparia unes 13 hectàrees de terreny al límit del terme municipal de Cardedeu, entre el torrent del Fou i el de la Figuera, al sud de la C-251.

El projecte inclou un circuit de kàrting preparat per acollir proves estatals i internacionals, un circuit de kàrting amateur, un edifici social, una residència per a pilots en formació i una àrea per a activitats esportives complementàries a banda de les instal·lacions tècniques necessàries.

Aquest projecte ha estat rebutjat anteriorment per tres municipis, Montmeló (Vallès Oriental), Vic (Osona) i Rajadell (Bages). Els promotors d’aquest circuit, la Federació Catalana d’Automobilisme i el Circuit de Kàrting de Cataluny, S.L., el proposen a Cardedeu i després, i sense acabar les negociacions, el proposen a Llinars del Vallès, on l'equip de govern format per ERC i GIpLL accepta modificar el PGOU per poder tirar endavant el projecte. Aquesta modificació proposa que una part de sòl no urbanitzable d’especial protecció, qualificat de connector biològic i agro-forestal, passi a ser sòl no urbanitzable amb qualificació de centre esportiu per a la pràctica d’esports de motor.

Els principals arguments de la plataforma per a oposar-se al projecte es basen en els següents aspectes:

Aspectes territorials
Risc de conurbació: L’àmbit s’ubica enmig de la zona on la separació entre els nuclis de Llinars i Cardedeu és més gran

Aspectes sòcioambientals
L’entorn és molt utilitzat per veïns de Llinars i Cardedeu (la Granada, Bellavista, Can Morató, Poble Sec,...) constitueix la porta d’aquests barris cap el medi natural (Pla Marsell, bosc de Can Morató)

Aspectes relacionats amb el medi natural
Degradació del paisatge de l’entorn.
Destrucció d’una superfície important de cobertes del sòl de bosc, conreus, i prats.
Pèrdua d’hàbitats d’interès per a la fauna i la connectivitat ecològica

Aspectes urbanístics
El PGOU vigent de Llinars qualifica la zona com a:
Clau 23 (sòl de protecció de les connexions biològiques)
Clau 26a (sòl d'especial protecció de la biodiversitat Forestal).
La proposta no és coherent amb els objectius i les estratègies d’aquest PGOU i no és pertinent aprovar-la en el marc d'una modificació puntual, sinó que en requeriria una revisió completa
Una activitat d’aquestes característiques, caldria planificar-la en el marc de planejament sectorial, on s’identifiquessin necessitats d’aquest tipus d’instal·lacions i es localitzessin els punts idonis per a desenvolupar-les.
L’època en la que aquest tipus d’instal·lacions s’encabeixen en el planejament municipal aprofitant alineacions polítiques entre alcaldes, administració autonòmica i promotors hauria d’estar superada des de fa anys.

Contaminació acústica
En la proposta no es justifica tècnicament que no se sobrepassaran els nivells acústics establerts per la normativa vigent (inclosa l'ordenança municipal de Cardedeu) en les zones urbanes i urbanitzables (pla de les Parets, Can Morató, Sant Julià d’Alfou). L'estudi d'impacte acústic que han presentat els promotors presenta moltes mancances i es basa en punts de partida poc reals: com considerar que els karts farien un soroll puntual (com un cotxe que passa i se'n va) quan en realitat és continu al ser un circuit tancat, considerar el soroll amb el kart a velocitat constant sense tenir en compte les acceleracions, i proposar sistemes de pantalles vegetals que són molt poc efectius en la reducció del soroll.

Mobilitat
La xarxa viària actual ja saturada entre setmana i en cap de setmana
La proposta de vialitat del projecte no és creïble

Per acabar, amb el passi d'un powerpoint i un vídeo de l'emplaçament es mostren els espectaculars moviments de terres que serien necessaris per dur a terme el projecte i la generació de talussos de més de tres pisos d'alçada que crearien un gran impacte visual i ambiental.

Les accions que es proposa empendre la plataforma són la presentació d'al·legacions a la modificacions de planejament, accions per informar als veïns, i visites a diferents departaments de la generalitat per a entrevistar-se amb els representants polítics i personal tècnic corresponents.

1 comentari:

 1. S'agrairia una mica més de rigor:

  El risc de conurbació el dóna una requalificació del sòl permetent urbanitzar. En aquest cas, en canvi, el Karting es convertirà en barrera artificial que impossibilitarà qualsevol construcció d'habitatges.

  Aspectes socioambientals: Des que vau dir això que hi he anat tres cops. Allà no hi va ningú! A excepció dels clients de les noies que s'estan a tocar de la carretera. No fem demagògia, sisplau.

  Contaminació acústica: Si el soroll dels karts supera el soroll de l'autopista i/o del tren, pago un sopar a tota la plataforma.

  Mobilitat:

  1600 persones de capacitat màxima, 3 carreres de primer nivell l'any... Quants cotxes poden suposar? Quantes hores? Quants dies l'any?

  El problema és que aquesta plataforma sembla impusada per cardedeuencs que haurien de preguntar-li a la seva alcaldessa el perquè va proposar que es fés el karting a Cardedeu i per llinarsencs que només volen fer caure el bon govern de Llinars.

  ResponElimina