dilluns, 27 de juliol del 2009


REUNIÓ VEÏNAL INFORMATIVA

Adreçada als veïns dels barris cardedeuencs de La Granada, Bellavista, Poble Sec, i qui vulgui afegir-se, per parlar del projecte del KÀRTING de Llinars.

Dimarts, dia 28 de juliol a les 21 h. al Centre Cultural de Cardedeu (CECUCA)

divendres, 24 de juliol del 2009

DOCUMENT D'AL.LEGACIONS INDIVIDUALS

Aquest document d'al.legacions s'ha de complimentar amb les vostres dades i signar !!

El podeu presentar al registre de l' Ajuntament de Llinars , afegint una còpia, o a qualsevol Oficina de Correus de l'Estat per tal que us segellin la tramesa com a Correu Administratiu, abans del dimecres 29 de juliol (inclòs).


dijous, 23 de juliol del 2009

Un exemple d'impacte acústic


Hi haurà un nivell de soroll continu molt per sobre dels llindars tolerables

Assemblea informativa a Llinars del Vallès

Una setentena de veïns van participar a l'Assemblea informativa a Llinars el dia 21-7-09. Diferents persones amb coneixements tècnics sobre els diferents aspectes de les al.legacions a presentar han formulat les seves conclusions de cara a la redacció final que s'ha de presentar abans del dia 29 de juliol.

Es va decidir també possibilitar que els veïns, individualment, puguin presentar escrits amb al.legacions. En aquest sentit s'ha convocat una reunió de treball pel pròxim divendres per tal de preparar aquest escrit i posar-lo a disposició , en aquest mateix blog, de tots i totes que el vulguin presentar abans del dimecres dia 29 de juliol al registre de l' Ajuntament de Llinars o a les oficines de Correos.

dimarts, 21 de juliol del 2009

Avui dimarts a les 20h a Can Mas Bagà de Llinars, 2a presentació informativa de la plataforma Stop kàrting

Presentació informativa a càrrec de membres de les entitats i grups municipals que dónen suport a la plataforma Stopkàrting. Es passarà un petit vídeo de la zona on es pretén ubicar el kàrting i s'exposaran les característiques del projecte i les conseqüències que pot portar per als municipis de Cardedeu i Llinars (sobretot per als veïns de La Granada, Sant Josep i Can Morató) en quant a soroll, problemes de mobilitat en els accessos i pèrdua d'un dels últims espais agrícoles que separen els nuclis de Llinars i Cardedeu. Fins ara quinze entitats i grups municipals de Cardedeu i Llinars s'han adherit a la Plataforma Stop Kàrting.

I jo què hi puc fer?

Molt! Informar a la gent que coneguis, escriure als diaris, fer còpies dels cartells i penjar-los, difondre aquest blog, demanar ajuda a aquell advocat conegut, posar-hi imaginació! Ningú ho farà per nosaltres.
Entre tots podem demostrar que aquest projecte no és d'interès general com argüeixen els promotors.

Tots els grups municipals amb representació al consistori de Cardedeu es mostren contraris al projecte de kàrting.

La plataforma s'ha posat en contacte amb cada un dels grups municipals i tots s'han mostrat contraris a la proposta. L'Ajuntament de Cardedeu ha presentat avui les primeres al·legacions al Pla especial d'ordenació urbanística i assignació d'usos de Llinars del Vallès. Segons els serveis de premsa del propi Ajuntament les al·legacions presentades fan referència a la ubicació concreta, sense valorar el projecte.
L'Ajuntament creu que és una mala ubicació per:
-Perspectiva mediambiental: el sòl està qualificat amb un cert nivell de protecció per la seva qualitat ambiental i paisatgística
-La mobilitat i accessibilitat a la zona no ha estat estudiada. Els camins avui existents surten de la C-251, i per tant, tot el trànsit que pot generar un esdeveniment internacional d'aquestes característiques vindria de l'autopista i passaria per l'avinguda del Rei en Jaume de Cardedeu
-Molèsties als veïns pels efectes a la qualitat ambiental: contaminació acústica, increment de CO2, residus... Els terrenys es troben més a prop de zones residencials habitades de Cardedeu que de Llinars, i per tant, qui les patirà en primer terme seran els cardedeuencs.

També s'han presentat al·legacions de procediment, ja que al Pla especial d'ordenació urbanística i assignació d'usos no estan inclosos ni l'estudi d'impacte i integració paisatgística, ni la declaració d'impacte ambiental, ni l'estudi d'avaluació de la mobilitat generada.

L'Ajuntament de Cardedeu també manifesta que continuarà presentant les al·legacions que siguin necessàries durant tot el procés per tal d'evitar que aquest kàrting s'instal·li als terrenys on està projectat.

La Plataforma Stop Kàrting ha presentat les al·legacions al Pla especial

Redactades amb l'ajuda d'un bufet d'advocats i basades en els aspectes que es van explicar a la presentació informativa de Cardedeu, les al·legacions seran signades per les entitats que conformen la plataforma. La plataforma preveu també presentar al·legacions a la modificaió del Pla terriorial (termini dia 24 de juliol) i a la modificació del PGOU (termini 29 de juliol).

Èxit de públic en la presentació informativa a Cardedeu

El dimecres la Sala de les Columnes estava plena i cinc representants de la plataforma van explicar el projecte de kàrting, els arguments principals per a oposar-s'hi i les gestions que està realitzant la plataforma.

El Circuit Internacional de Kàrting ocuparia unes 13 hectàrees de terreny al límit del terme municipal de Cardedeu, entre el torrent del Fou i el de la Figuera, al sud de la C-251.

El projecte inclou un circuit de kàrting preparat per acollir proves estatals i internacionals, un circuit de kàrting amateur, un edifici social, una residència per a pilots en formació i una àrea per a activitats esportives complementàries a banda de les instal·lacions tècniques necessàries.

Aquest projecte ha estat rebutjat anteriorment per tres municipis, Montmeló (Vallès Oriental), Vic (Osona) i Rajadell (Bages). Els promotors d’aquest circuit, la Federació Catalana d’Automobilisme i el Circuit de Kàrting de Cataluny, S.L., el proposen a Cardedeu i després, i sense acabar les negociacions, el proposen a Llinars del Vallès, on l'equip de govern format per ERC i GIpLL accepta modificar el PGOU per poder tirar endavant el projecte. Aquesta modificació proposa que una part de sòl no urbanitzable d’especial protecció, qualificat de connector biològic i agro-forestal, passi a ser sòl no urbanitzable amb qualificació de centre esportiu per a la pràctica d’esports de motor.

Els principals arguments de la plataforma per a oposar-se al projecte es basen en els següents aspectes:

Aspectes territorials
Risc de conurbació: L’àmbit s’ubica enmig de la zona on la separació entre els nuclis de Llinars i Cardedeu és més gran

Aspectes sòcioambientals
L’entorn és molt utilitzat per veïns de Llinars i Cardedeu (la Granada, Bellavista, Can Morató, Poble Sec,...) constitueix la porta d’aquests barris cap el medi natural (Pla Marsell, bosc de Can Morató)

Aspectes relacionats amb el medi natural
Degradació del paisatge de l’entorn.
Destrucció d’una superfície important de cobertes del sòl de bosc, conreus, i prats.
Pèrdua d’hàbitats d’interès per a la fauna i la connectivitat ecològica

Aspectes urbanístics
El PGOU vigent de Llinars qualifica la zona com a:
Clau 23 (sòl de protecció de les connexions biològiques)
Clau 26a (sòl d'especial protecció de la biodiversitat Forestal).
La proposta no és coherent amb els objectius i les estratègies d’aquest PGOU i no és pertinent aprovar-la en el marc d'una modificació puntual, sinó que en requeriria una revisió completa
Una activitat d’aquestes característiques, caldria planificar-la en el marc de planejament sectorial, on s’identifiquessin necessitats d’aquest tipus d’instal·lacions i es localitzessin els punts idonis per a desenvolupar-les.
L’època en la que aquest tipus d’instal·lacions s’encabeixen en el planejament municipal aprofitant alineacions polítiques entre alcaldes, administració autonòmica i promotors hauria d’estar superada des de fa anys.

Contaminació acústica
En la proposta no es justifica tècnicament que no se sobrepassaran els nivells acústics establerts per la normativa vigent (inclosa l'ordenança municipal de Cardedeu) en les zones urbanes i urbanitzables (pla de les Parets, Can Morató, Sant Julià d’Alfou). L'estudi d'impacte acústic que han presentat els promotors presenta moltes mancances i es basa en punts de partida poc reals: com considerar que els karts farien un soroll puntual (com un cotxe que passa i se'n va) quan en realitat és continu al ser un circuit tancat, considerar el soroll amb el kart a velocitat constant sense tenir en compte les acceleracions, i proposar sistemes de pantalles vegetals que són molt poc efectius en la reducció del soroll.

Mobilitat
La xarxa viària actual ja saturada entre setmana i en cap de setmana
La proposta de vialitat del projecte no és creïble

Per acabar, amb el passi d'un powerpoint i un vídeo de l'emplaçament es mostren els espectaculars moviments de terres que serien necessaris per dur a terme el projecte i la generació de talussos de més de tres pisos d'alçada que crearien un gran impacte visual i ambiental.

Les accions que es proposa empendre la plataforma són la presentació d'al·legacions a la modificacions de planejament, accions per informar als veïns, i visites a diferents departaments de la generalitat per a entrevistar-se amb els representants polítics i personal tècnic corresponents.

dilluns, 20 de juliol del 2009

Volem saber la teva opinió

Des de la Plataforma Stop Karting volem coneixer la vostra opinió sobre el macro projecte de Karting (curses de Karts profesionals amb un impacte acústic enorme) que es durà a terme molt a prop del barri de la Granada. Per això hem preparat una enquesta molt ràpida on podreu expressar què en sabeu i què us sembla. Tant sols heu de fer clic en el següent enllaç.

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=529769

Gràcies a tots.

dimecres, 8 de juliol del 2009

Presentacions informatives a Cardedeu i a Llinars

El proper dia 15 de juliol a les 20 h a la Sala de les Columnes i el 21 de juliol a les 20h a Can Mas Bagà a Llinars del Vallès, es realitzaran presentacions informatives per a tots els veïns i interessats en assabentar-se del projecte de kàrting de Llinars i les seves repercussions. Les presentacions aniran a càrrec de membres de les entitats que dónen suport a la plataforma Stopkàrting.

dissabte, 4 de juliol del 2009

Nota de premsa del 26 de juny de 2009

Reunió informativa d'entitats de Llinars i Cardedeu, davant del projecte de modificació puntual del PGOU de Llinars del Vallès per construir un circuit de karting internacional que està duen a terme l’equip de govern d’ERC i GIpLL, encapçalat per l’Alcalde Sr. Martí Pujol.

El passat divendres 19 de juny es va celebrar al local del MALL (Moviment Alternatiu de Llinars del Vallès) una reunió informativa sobre el projecte de modificació puntual del PGOU de Llinars del Vallès. En aquesta reunió les diferents entitats representades van fer palesa la preocupació existent davant el projecte de construcció d’un circuit internacional de karting dins del terme municipal de Llinars del Vallès, en una zona fronterera amb el terme municipal de Cardedeu. La reunió, va comptar amb la participació de veïns, entitats i grups polítics de Llinars i Cardedeu. Hi van assistir representants de: AAVV de Sant Josep, AAVV del Pla de Morató, Cardedeu Vital, la Coordinadora (Associació per a la defensa del Corredor-Montnegre i el Baix Montseny), CUP - Cardedeu, ICV- Cardedeu, MALL (Moviment Alternatiu de Llinars del Vallès) i Plataforma Salvem Vilalba.

Les entitats esmentades, i veïns/es a títol individual, van valorar les informacions fetes públiques sobre el projecte i la possibilitat de presentar-hi al·legacions. Així mateix, van acordar iniciar un seguit d’accions: organitzar sessions informatives en ambdós municipis, parlar amb representants de diversos departaments de la Generalitat (Medi Ambient i Habitatge, i Política Territorial i Obres Públiques), entre d’altres.

Els punts consensuats entre els assistents són:

- Aquesta modificació del PGOU de Llinars del Vallès ha estat realitzada amb una total manca de transparència informativa, doncs no ha estat comunicada ni consensuada amb els grups de l’oposició de Llinars del Vallès abans de l’aprovació inicial, no ha contemplat què en pensa el municipi de Cardedeu ni tampoc ha considerat si la ciutadania hi està d’acord.

- El projecte, malgrat contemplar aspectes ambientals a la memòria, ho fa de manera somera i inadequada, i pot comportar una agressió considerable contra la preservació del medi ambient: el circuit es pretén emplaçar en una part d’un connector ecològic.

-Llinars del Vallès perdrà un dels punts fonamentals de la revisió del PGOU de Llinars del Vallès: evitar la conurbanització amb Cardedeu i mantenir un espai de sòl no urbanitzable sense construir que permet el lleure i la salut de la ciutadania en un entorn cada cop més congestionat, especialment després de l’accelerada expansió urbanística i industrial dels darrers any.

- Aquesta peça territorial garanteix diverses funcions ambientals des del punt de vista de la riquesa paisatgística (mosaic agroforestal), de la biodiversitat natural i del reforç de la connectivitat ecològica. Tal com reconeixen els diferents planejaments vigents, locals i regionals.

- De ben segur que aquesta infraestructura col·lapsarà les vies circulatòries adjacents, tant de Llinars com de Cardedeu, amb la pèrdua de qualitat de vida per als seu vilatans degut a la contaminació acústica i atmosfèrica.

- El fet que estigui situat dins el terme municipal de Llinars del Vallès, però en un extrem fronterer amb Cardedeu, provoca que les conseqüències que pot comportar aquesta nova instal·lació les pateixi també aquesta vila.