dijous, 5 de maig del 2011

Nota de premsa

LA PLATAFORMA STOP KARTING DE LLINARS VALORA MOLT POSITIVAMENT QUE EL PARLAMENT DE CATALUNYA HAGI APROVAT LA PARALITZACIÓ DEL KARTING INTERNACIONAL DE LLINARS DEL VALLÈS, I ANUNCIA QUE CONTINUARÀ  LA LLUITA PERQUÈ EL PLA DE CAN MORATÓ CONTINUI SENT UN CONNECTOR BIOLÒGIC  I ESPAI PROTEGIT

E l passat dia 7 d’abril, la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya va aprovar la proposta de resolució presentada per ICV-EUiA, on es  demanava  la reconsideració de la construcció del kàrting Internacional de Llinars i de la seva subvenció amb diners públics. La proposta va tenir el suport de CiU, després de que   ICV-EUiA  acceptés una esmena d’aquest grup parlamentari que no qüestionava el fons de la resolució. També va comptar amb el suport del PSC i SI  i l’abstenció del PP i d’ERC. Aquest últim, va ser l’únic grup parlamentari que es va manifestar clarament en contra de la paralització del Karting, a la comissió.
La plataforma Stop Kàrting de Llinars valora molt satisfactòriament que el Parlament hagi escoltat la reivindicació de la ciutadania dels tres municipis afectats, Llinars del Vallès, Cardedeu i Sant Antoni que s’oposaven a aquesta infraestructura, reivindicació manifestada pels plens dels ajuntaments de Cardedeu i Sant Antoni de Vilamajor, i,  sobretot, a través de las mobilitzacions dutes a terme per la Plataforma Stop Kàrting (més de 1600 persones i 43 entitats i grups municipals adherits). 
Els motius de l’oposició a la construcció del karting per la Plataforma són prou coneguts però val pena esmentar-los, ni que sigui de passada. L’emplaçament, pels greus impactes que hagués tingut: l’ambiental, perquè malmetia un connector biològic; l’acústic, perquè afectava més de 7.000-8.000 persones; però, sobretot, perquè en el moment actual de greu crisi econòmica que patim, no podíem permetre que aquest projecte, promogut per empreses privades, gaudí d’una subvenció pública a fons perdut d'1.800.000€, de la Secretaria General de l’Esport i d’un crèdit tou de 2.000.000€ de l’Institut Català de Finances de la Generalitat.

La Plataforma ha mantingut que  aquesta era una infraestructura injustificada des de un punt de vista social, mediambiental  i econòmic i ha demanat reiteradament  que aquestes inversions es destinin a altres necessitats socials. Per això, valoren molt positivament que  al final s’hagi imposat el sentit comú davant un projecte que només podia respondre a les dèries d’algun personatge necessitat de glòria.
De totes formes, per a la Plataforma el tema del Kàrting encara no està tancat. Malgrat aquest pas tant important queda la batalla per fer enrere la modificació d’usos del terreny amenaçat i anuncia que no pararà fins que aquest indret torni a tenir la consideració d’espai protegit i lliure d’altres usos que no siguin el de connector biològic com és fins ara. La via judicial, amb el Contenciós Administratiu presentat en el seu dia contra la modificació parcial del Pla General per part de l’ajuntament de Llinars que volia fer  viable la construcció del kàrting i la informació a la ciutadania de la importància de mantenir aquest espai protegit seran els eixos de la seva activitat per preservar aquest espai i la qualitat de vida dels veïns i veïnes dels tres municipis; Llinars del Vallès, Cardedeu i Sant Antoni.

5 de maig de 2011. Plataforma Stop kàrting Llinars del Vallès