divendres, 28 de gener del 2011

CiU, al govern, continua mantenint el seu compromís amb la Plataforma d’oposar-se a que el Circuit de kàrting es faci a Llinars.


La Plataforma ha lliurat una carta avui dijous dia 27 de gener de 2011, via registre, al President del Govern, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, i a tots els grups parlamentaris. A la carta es demana reconsiderar el projecte de construcció del circuit internacional de kàrting a Llinars i ser informats de les mesures concretes que l’actual Govern adoptarà.


La trobada amb el grup parlamentari de CiU

La Plataforma ha estat rebuda avui pel Sr. Jordi Turull, portaveu parlamentari de Convergència i Unió, i el Sr. Joan Morell, president de la mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes. En aquesta reunió se’ns ha explicat el posicionament de Convergència i Unió pel que fa a aquest circuit internacional de kàrting que es vol emplaçar a Llinars del Vallès. El Sr. Jordi Turull ens ha comunicat que el seu grup parlamentari segueix mantenint el compromís que defensaren en la ”PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A LA RECONSIDERACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D'UN CIRCUIT DE KÀRTING AL MUNICIPI DE LLINARS DEL VALLÈS (VALLÈS ORIENTAL)” que va presentar CiU el 14 de juliol de 2010 davant la mesa d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya. Els arguments exposats continuen sent els mateixos: consideren que el lloc no és l’adient, que no hi ha consens territorial ni en l’emplaçament ni com s’ha dut a terme la gestió d’aquest projecte i que en aquests moments de crisi hi ha altres prioritats econòmiques.
El Sr. Jordi Turull , en nom del grup parlamentari de CIU, s’ha compromès a:

• Analitzar en quina situació jurídica es troba tot el procediment de planejament urbanístic.
• Aclarir quina és la situació d’execució del crèdit tou de 2.000.000€ que hi havia previst per part de l’Institut Català de Finances proposada per l’anterior govern de la Generalitat.
• Determinar quina és la situació de la Comissió de Seguiment del projecte prevista per la normativa ambiental i integrada pels promotors del projecte del circuit de kàrting, per l’administració local i per l’òrgan ambiental de la Generalitat.
• I realitzar gestions amb la Directora General de Qualitat Ambiental, Sra. Maria Assumpta Farran, per tal d'analitzar l’impacte acústic que demostra el quart estudi acústic encarregat per l’Ajuntament de Cardedeu i que en l’anterior legislatura no fou tingut en compte en l’aprovació de l’Estudi d’Impacte Ambiental.

El Sr. Jordi Turull també ha comunicat a la Plataforma Stop Kàrting Llinars que ja ha realitzat les gestions amb el nou secretari General d’Esports, el Sr. Ivan Tibau, per tal que la Plataforma hi mantingui una reunió properament i conèixer en quin punt es troba l’atorgament de la subvenció de 1.800.000€ a fons perdut prevista per aquesta Secretaria amb l’anterior govern de la Generalitat.

El Sr. Jordi Turull ha informat que ell mateix continuarà exercint les funcions d'interlocutor del grup parlamentari amb la Plataforma per fer el seguiment d’aquest tema.


Valoració de la trobada

La Plataforma Stop Kàrting Llinars valora molt positivament aquesta trobada i continuarà insistint davant el nou Govern de la Generalitat que l’actual emplaçament del circuit de kàrting internacional malmetria un connector ecològic entre dos parcs naturals (el Montseny i el Montnegre-Corredor), crearia un enorme impacte de mobilitat i acústic a més de 7.000-8.000 persones, i que els suposats 5 llocs de treball (en el primer any) i 13 al cinquè any no justificarien en absolut les molèsties que patirien els municipis de Cardedeu, Llinars del Vallès i Sant Antoni de Vilamajor.


Lliurament de cartes

La Plataforma ha lliurat una carta avui dijous dia 27 de gener de 2011, via registre parlamentari, al Molt Honorable President del Govern, el Sr. Artur Mas, a la Molt Honorable Presidenta del Parlament de Catalunya, la Sra. Núria de Gispert, al president i portaveu del grup parlamentari, el Sr. Oriol Pujol i el Sr. Jordi Turull, i a la resta de grups parlamentaris. En aquesta mateixa carta s’hi adjuntaven dues notes de premsa de la Plataforma del 2010: la nota de premsa emesa després de conèixer els resultats del quart informe acústic encarregat per l’ajuntament de Cardedeu (juliol); i la nota de premsa on s’explicava la mesura acústica feta per la Plataforma a Cardedeu sobre l’impacte acústic de la carrera d’entrenaments privats celebrada al circuit de Montmeló (desembre).

dimecres, 26 de gener del 2011

La PLATAFORMA STOP KÀRTING demana a CIU, ara al nou govern de la Generalitat, que compleixi el seu compromís de reconsiderar la construcció del kàrting internacional a Llinars.


El dijous 27 de gener de 2011 la Plataforma ha demanat, en una trobada amb el portaveu de CIU al Parlament de Catalunya:   

"...que una vegada celebrades les eleccions al Parlament de Catalunya i format el nou Govern que ha d’encapçalar l’acció política durant el pròxims 4 anys, ens dirigim a aquesta Presidència de la Generalitat  perquè tan aviat com sigui possible i d’acord amb el compromís que vau prendre amb la Plataforma Stop Karting, es prenguin les mesures que el mateix Grup Parlamentari de CiU instava, llavors  des de l’oposició, en la proposta de Resolució a l’anterior  Govern de la Generalitat: “de reconsiderar en el marc de les seves competències, I'autorització així com els ajuts acordats per a la construcció del Circuit Internacional de Karts de Llinars del Vallès (Vallès Oriental) .../... També us pregaríem de poder mantenir una trobada amb la Presidència de la Generalitat per tal de ser coneixedors de quines seran les mesures concretes que l’actual Govern aplicarà en aquest assumpte."