dimarts, 22 de febrer del 2011

LA PLATAFORMA STOP KÀRTING MANTÉ LA SEVA TASCA INSTITUCIONAL.
El passat dimarts 15 de febrer el diputat Salvador Milà va rebre els representants de la Plataforma Stop Kàrting de Llinars per traslladar-los el contingut de la proposta de Resolució que ha presentat el grup d’ICV-EUiA davant la mesa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya. La resolució proposa a la Generalitat reconsiderar la instal·lació del Circuit Internacional de Kàrting a Llinars del Vallès (Vallès Oriental).

En aquesta resolució s’insta al Govern “...a cercar els consensos necessaris amb totes les administracions i entitats interessades o afectades pel projecte per tal de buscar un emplaçament més adequat en el territori català, amb ple respecte als criteris de sostenibilitat ambiental i equilibri territorial, així com a reconsiderar-ne el finançament, sense aportació de fons ni crèdits públics, en atenció a l’actual situació econòmica general i financera de la Generalitat.”
Quan es conegui la data en que es discutirà aquesta Proposta de Resolució a la Comissió del Parlament de Catalunya la Plataforma es personarà en el Parlament per assistir-hi com a públic.

 El passat 17 de febrer, el director del Consell de l’Esport Català, el Sr. Albert Marco, va rebre a representants de la Plataforma Stop Kàrting de Llinars. En aquesta trobada va transmetre a la Plataforma el desacord de l'actual Consell Català de l'Esport amb forma com Ajuntament de Llinars del Vallès i Generalitat de Catalunya van tramitar la implantació del circuit internacional de kàrting a Llinars, una tramitació sense el consens territorial necessari.

El director del Consell Català de l'Esport manifestà que es preferiria que els principals agents implicats estiguessin d'acord en la implantació d'aquest equipament esportiu, és a dir, tots els municipis afectats, la Federació Catalana d'Automobilisme i la Secretaria General d'Esports.

També va comentar que tindria en compte la valoració que es fes des de la Direcció General de Qualitat Ambiental del quart estudi acústic, encarregat per l’ajuntament de Cardedeu, el qual demostrava el greu impacte acústic en els municipis de Cardedeu, Llinars del Vallès i Sant Antoni de Vilamajor que es derivaria de la implantació del circuit internacional de kàrting a Llinars del Vallès. Aquest estudi no va ser tingut en compte per l’anterior govern de la Generalitat en la tramitació.