dissabte, 4 de juliol de 2009

Nota de premsa del 26 de juny de 2009

Reunió informativa d'entitats de Llinars i Cardedeu, davant del projecte de modificació puntual del PGOU de Llinars del Vallès per construir un circuit de karting internacional que està duen a terme l’equip de govern d’ERC i GIpLL, encapçalat per l’Alcalde Sr. Martí Pujol.

El passat divendres 19 de juny es va celebrar al local del MALL (Moviment Alternatiu de Llinars del Vallès) una reunió informativa sobre el projecte de modificació puntual del PGOU de Llinars del Vallès. En aquesta reunió les diferents entitats representades van fer palesa la preocupació existent davant el projecte de construcció d’un circuit internacional de karting dins del terme municipal de Llinars del Vallès, en una zona fronterera amb el terme municipal de Cardedeu. La reunió, va comptar amb la participació de veïns, entitats i grups polítics de Llinars i Cardedeu. Hi van assistir representants de: AAVV de Sant Josep, AAVV del Pla de Morató, Cardedeu Vital, la Coordinadora (Associació per a la defensa del Corredor-Montnegre i el Baix Montseny), CUP - Cardedeu, ICV- Cardedeu, MALL (Moviment Alternatiu de Llinars del Vallès) i Plataforma Salvem Vilalba.

Les entitats esmentades, i veïns/es a títol individual, van valorar les informacions fetes públiques sobre el projecte i la possibilitat de presentar-hi al·legacions. Així mateix, van acordar iniciar un seguit d’accions: organitzar sessions informatives en ambdós municipis, parlar amb representants de diversos departaments de la Generalitat (Medi Ambient i Habitatge, i Política Territorial i Obres Públiques), entre d’altres.

Els punts consensuats entre els assistents són:

- Aquesta modificació del PGOU de Llinars del Vallès ha estat realitzada amb una total manca de transparència informativa, doncs no ha estat comunicada ni consensuada amb els grups de l’oposició de Llinars del Vallès abans de l’aprovació inicial, no ha contemplat què en pensa el municipi de Cardedeu ni tampoc ha considerat si la ciutadania hi està d’acord.

- El projecte, malgrat contemplar aspectes ambientals a la memòria, ho fa de manera somera i inadequada, i pot comportar una agressió considerable contra la preservació del medi ambient: el circuit es pretén emplaçar en una part d’un connector ecològic.

-Llinars del Vallès perdrà un dels punts fonamentals de la revisió del PGOU de Llinars del Vallès: evitar la conurbanització amb Cardedeu i mantenir un espai de sòl no urbanitzable sense construir que permet el lleure i la salut de la ciutadania en un entorn cada cop més congestionat, especialment després de l’accelerada expansió urbanística i industrial dels darrers any.

- Aquesta peça territorial garanteix diverses funcions ambientals des del punt de vista de la riquesa paisatgística (mosaic agroforestal), de la biodiversitat natural i del reforç de la connectivitat ecològica. Tal com reconeixen els diferents planejaments vigents, locals i regionals.

- De ben segur que aquesta infraestructura col·lapsarà les vies circulatòries adjacents, tant de Llinars com de Cardedeu, amb la pèrdua de qualitat de vida per als seu vilatans degut a la contaminació acústica i atmosfèrica.

- El fet que estigui situat dins el terme municipal de Llinars del Vallès, però en un extrem fronterer amb Cardedeu, provoca que les conseqüències que pot comportar aquesta nova instal·lació les pateixi també aquesta vila.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada