dissabte, 29 de desembre de 2012

Última reunió de la Junta, ampliada, de l'associació.

Reunió de la junta de l’Associació Plataforma Stop Kàrting
El 28 de desembre de 2012 ,aquesta vegada a Llinars, es va reunir per última vegada en aquest any la Junta Ampliada, amb l'assistència de tos els membres de la junta més 7 socis/es.
Punts tractats a la reunió:

1) Situació econòmica.
2) Socis/es (al gener hem de passar el cobrament de la quota de 2013)
3) Situació contenciosos administratius
4) Al·legacions contra l'exposició pública de l'ampliació del PEIN Serralada Litoral, en el sentit de demanar que s’ampliï fins al PEIN Montnegre-Corredor
5) Informació periòdica socis/es i adherits/des. Manteniment del bloc
6) Preparem el quart any sense Kàrting
7) Informació de l'activitat institucional
8) Suport a Ecologistes en Acció
1) Situació econòmica.
Es valora molt positivament la fidelitat de les persones associades, i es recorda la necessitat de fer nous socis/es, per poder garantir les despeses a les que hem de fer front, sobretot dels dos contenciosos administratius, ja que el jutge no va admetre que la modificació puntual i el Pla Especial per a la implantació d’un circuit internacional de kàrting fos un sol expedient.
Es veu amb preocupació que la implantació de les noves taxes judicials ens pugui afectar en algun moment de la tramitació dels expedients, i s'acorda esbrinar en quins termes, perquè podria ofegar-nos econòmicament.
2) Socis/es (al gener hem de passar el cobrament de la quota de 2013)
A la segona quinzena de gener es cobrarà la quota que, com varem aprovar a l’Assemblea General del 5 de juliol, serà de 15€ mínim. És valora molt important que els socis tinguin informació puntual de tot el que fem, i de què es fa amb els diners de les seves quotes. El tresorer està preparant informàticament la forma de fer-ho.
3) Situació contenciosos administratius
Una vegada dictaminat pel jutge que són dos contenciosos, el passat 14 de novembre es va presentar la demanda. La demanda anava acompanyada dels tres informes de Mobilitat, de biodiversitat i connectivitat ecològica, la qual cosa ens ha comportat despeses no previstes però alleugerades gràcies a la col·laboració de varis membres de la Plataforma.
4) Al·legacions contra l'exposició pública de l'ampliació del PEIN Serralada Litoral, en el sentit de demanar que s’ampliï fins al PEIN Montnegre-Corredor.
S’informa que la presentació de les al·legacions té per objectiu que no es consolidi una zona industrial al voltant de Breinco i al costat d’un espai protegit com és el Parc Corredor-Montnegre. Aquesta acció va lligada a les al·legacions ja presentades contra l’avanç de la modificació puntual del PGOU de Llinars que pretén convertir l’àrea extractiva de Breinco considerada com a sòl no urbanitzable a zona industrial.
5) Informació periòdica socis/es i adherits/des. Manteniment del bloc
S’acorda actualitzar les diferents llistes de correu electrònic de l’Stop kàrting; d’actius, socis, i adherits, de forma que enviem els correus justos en funció del diferent grau de compromís e interès que tenim la gent que dona suport a la Plataforma..
Es recorda la importància de mantenir actualitzat el bloc de manera que sigui una mena d'arxiu històric de tot allò que va passant al voltant del karting.
També s’acorda que es millor que les diferents llistes de la plataforma Stop Karting s’utilitzin de forma que el correus no saturin a les persones que els reben, cenyint-nos a enviar el que ens afecta directament com a associació segons els estatuts “la defensa cultural, social i ambiental del territori”
6) Preparem el quart any sense Kàrting
Per celebrar el que esperem sigui el quart any sense kàrting, s’acorda organitzar una sortida naturalista a l’ indret amenaçat. Es crea una comissió per preparar-la. La data prevista és la primavera de 2013.
7) Informació de l'activitat institucional
S’ha fet seguiment de la resolució del Parlament de Catalunya que instava al govern de la Generalitat a reconsiderar la instal·lació del Kàrting. El que hem pogut saber és que ja no tenen la subvenció a fons perdut però continua obert el crèdit de l’Institut Català de Finances. Això significa que tenim dos problemes, 1) el crèdit està vigent i 2) no s’ha revocat la decisió de fer el Kàrting.
A més a més, desprès de l’experiència d'Euro Vegas a Madrid es podria donar que també a casa nostra es plantegés baixar els nivells de protecció ambiental.
S’acorda enviar un escrit al nou conseller de Territori demanant el compliment de l’acord del Parlament i la paralització definitiva del Kàrting. Aquest escrit es faria arribar a tots els grups parlamentaris.
8) Suport a Ecologistes en Acció
S’acorda signar el manifest de suport a Ecologistes en Acció en contra de la denúncia de la Caixa per penjar dues pancartes a una sucursal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada