dissabte, 19 de desembre del 2009

LA PLATAFORMA STOP KÀRTING LLINARS MANTÉ AMB FERMESA EL REBUIG CONTRA LA UBICACIÓ DEL CIRCUIT INTERNACIONAL AL PLA DE MORATÓ

La Plataforma aclareix que els diferents processos de revisió urbanística que s’han de tramitar abans de permetre la seva construcció no han finalitzat, de manera que l'aparent finalització d'alguns tràmits no signifiquen que el Kàrting tingui ja via lliure.

Malgrat que algunes administracions i alguns mitjans de comunicació ja donen per fet que el
kàrting de Llinars té via lliure per la seva construcció, la tramitació que hauria de permetre
aquesta instal·lació encara ha de superar uns quants esculls. És així que es poden distingir
diferents fases, i analitzar en quin estat es troba cadascuna i quines són les intervencions que hi farà la Plataforma.

1a fase. Contenciós administratiu a la vista
L’ajuntament de Llinars del Vallès va tramitar la primera fase, la revisió puntual del PGOU,
a tota velocitat sense que, al nostre entendre, ni el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ni el de Medi Ambient i Habitatge avaluessin els impactes ambientals amb prou rigor, de manera que ja se n'ha fet l'aprovació definitiva. D’aquesta primera fase resta pendent encara l’aprovació definitiva del Pla Especial per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona.
Demanem al Departament de Política Territorial una especial cura en l’aprovació o denegació
d'aquesta tramitació urbanística
La Plataforma ja anuncia que aquesta fase administrativa serà recorreguda per la via contenciosa tan aviat com siguin publicats els acords al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

2a fase. El llarg camí del projecte
La segona fase, l'avaluació d'impacte ambiental del projecte constructiu, tot just ara està
començant. El Departament de Medi Ambient ha obert consultes públiques per recollir opinions sobre si el projecte constructiu del kàrting ha d’estar sotmès o no a avaluació d'impacte ambiental, termini que ha finalitzat el 10 de desembre. Tot i que per nosaltres la resposta afirmativa és òbvia, en les observacions que hem formulat recordem quins són els nostres arguments i remarquem alguns dels greus impactes sobre la qualitat de vida pels milers de veïns que poden resultar afectats.
Un dels més greus és l’impacte acústic: El circuit a ple funcionament generarà 103,5 dB.
Aquest nivell de so s’escamparà arreu, fent inútils les barreres vegetals que proposen els
promotors. Aquestes barreres únicament tindrien algun efecte en la “zona d’ombra”
immediatament propera a les pistes, però es veurien desbordades per minorar l’impacte del soroll en les zones habitades a 500 o 1000 metres. A banda dels barris de Cardedeu i Llinars greument afectats pel soroll, els existents i els nous previstos, cal remarcar l’impacte directe sobre l’escola Ginebró, més quan el circuit es mantindrà actiu com a escola de pilots durant els dies feiners.
Un altre impacte rellevant és el provocat pel trànsit de vehicles per la zona. La proposta
que fan els promotors és d’una “ingenuïtat calculada”, ja que pretenen que el públic faci un
recorregut d’accés per carretera molt més llarg i dificultós, per camins secundaris i rurals, amb un quilometratge més elevat que no l’opció més curta i funcional, passant pel mig del casc urbà de Cardedeu o Llinars, i que s’obté de qualsevol GPS. Igualment cal remarcar que tota la zona ja està molt saturada per la presència d’altres pols d’atenció automobilística com la “Roca Village”, que per ells mateixos ja bloquegen durant hores la sortida de l’AP-7 i la C-35. A més, l'ordenació dels accessos ha quedat fora de l'àmbit del Pla Especial, de manera que ni l'accés des de la C-251 ni els accessos principal i secundari s'hi integren.
Altres impactes greus sobre el territori són la creació de talussos enormes i l'alteració de
zones amb pendent superior al 20% en espais no urbanitzables, l'afectació de la connectivitat entre sistemes naturals protegits, l'ocupació amb activitats terciàries de les franges no ocupades entre municipis, tot afavorint la conurbació de Cardedeu i Llinars...
La Plataforma continua plantejant en aquesta segona fase de tramitació urbanística la
seva oposició a aquest projecte i a través de l'avaluació d'impacte ambiental del projecte intentarà fer emergir els greus impactes, la impossibilitat física d'esmenar-los i adequar-los a marc legals sectorials i la impossibilitat d'implantar el kàrting al pla de Morató. En aquest sentit exigim al Departament de Medi Ambient i Habitatge rigorositat en l’estudi de tots els impactes generats pel circuit, i molt especialment en aquells que tenen a veure amb la salut de les persones i el respecte al territori. Així mateix, exigim als promotors (Federació Catalana d'Automobilisme i Circuit de Kàrting de Catalunya SL) i a la Secretaria General de l'Esport (promotora indirecta) que en aquest tràmit actuïn amb responsabilitat i no intentin ocultar o maquillar rere encàrrecs tècnics parcials els impactes que generaria el circuit.

Qui pot aplicar racionalitat en aquest conflicte?
Aquest projecte del Circuit Internacional de Kàrting i aquesta ubicació al pla de Morató ha
comptat des de l'inici amb la benedicció de la Secretaria General del l’Esport. La Plataforma entén que la ubicació d’instal·lacions d’aquest tipus s’han de planejar amb criteris supramunicipals, protegint la qualitat de vida dels ciutadans i amb un total respecte amb el territori. Aquest és el missatge que fa mesos que volem donar a la Secretaria, reunió a la qual encara estem esperant que se'ns convoqui. Podem entendre l'interès dels promotors privats i de l'equip de govern de Llinars per fer servir tota la seva capacitat d'influència per aconseguir una tramitació al límit de la legalitat, però creiem que la Secretaria General de l'Esport, de la mateixa manera que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el de Medi Ambient i Habitatge, han de vetllar per l'interès public i ponderar objectivament les conseqüències de la implantació d'una instal·lació d'aquest tipus. Fins ara, tot sembla indicar que els interessos particulars han prevalgut sobre els interessos públics. Esperem que el sentit comú i principi de precaució recuperin el lloc que els pertoca en l'escalafó de prioritats de les administracions públiques.

Plataforma Stop Kàrting Llinars del Vallès
Cardedeu, Llinars del Vallès i Sant Antoni de Vilamajor, 18 de desembre de 2009

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada